Oficer prasowy

Oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I

podinsp. Robert Szumiata


Oficer Prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I udziela informacji dziennikarzom codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem telefonu 47 72  391 01 lub 502 596 231.

Oficera Prasowego pod jego nieobecnośc zastępuje kom. Marcin Żórawski.

E-mail: oficer.prasowy.krp1@ksp.policja.gov.pl

W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym informacji udziela Rzecznik Prasowy Komendanta Stołecznego Policji.

Oficer prasowy udziela odpowiedzi wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy.  Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

Powrót na górę strony