Dzielnicowi

REJON 10: sierż.sztab. Paulina Boroń

Data publikacji 07.06.2016

DZIELNICOWY DZIELNICY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE

Rejon Nr 10

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

ul. Ludna 9

tel.; 47 72 375-53

kom: +48 600 997 802

e-mail: dzielnicowy.srodmiescie10@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach pilnych proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 4772 391 50”

 

 

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: ul. Lipowa  
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: Gromadzenie się osób bezdomnych, spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie oraz akty wandalizmu
  3. Cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie lub ograniczenie wykroczeń
  4. Okres realizacji planu: 1.02.2024 - 31.07.2024
Powrót na górę strony