Dzielnicowi

REJON 4: sierż. Natalia Bielska

Data publikacji 07.06.2016

DZIELNICOWY DZIELNICY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE

Rejon Nr 4

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

ul. Ludna 9

tel.; 4772 3-75-92

kom: +48 600 997 806

e-mail: dzielnicowy.srodmiescie4@ksp.policja.gov.pl

„UWAGA – podany adres e-mail ułatwi Ci kontakty z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów prawa. Dzielnicowy odbiera pocztę i służbowy telefon w godzinach swojej służby. W sprawach pilnych proszę dzwonić pod numer telefonu 997, 112 lub 4772 391 50”

 

 

„Priorytet w służbie dzielnicowego”

  1. Lokalizacja realizacji planu: Park im. Rydza Śmigłego
  2. Zdiagnozowane zagrożenie: Spożywanie alkoholu zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie, oraz inne akty wandalizmu
  3. Cel do osiągnięcia: Wyeliminowanie lub ograniczenie wykroczeń
  4. Okres realizacji planu: 01.02.2024 - 31.07.2024
Powrót na górę strony