Aktualności

„Efektywna Policja-ochrona ofiar i świadków przemocy” – podsumowanie projektu

Data publikacji 05.12.2019

W związku z realizacją programu Unii Europejskiej pn.:„Rights, Equality and Citizenship Programme” wczoraj w Warszawie odbył się event podsumowujący projekt pn.” Efektywna Policja-ochrona ofiar i świadków przemocy”. Zaproszonych gości przywitał gospodarz spotkania a zarazem koordynator projektu, Komendant Rejonowy Policji Warszawa I inspektor Sławomir Piekut.

W listopadzie ubiegłego roku w Warszawie odbyła się pierwsza konferencja w ramach projektu Komendy Stołecznej Policji pt.:„Efektywna Policja - Ochrona Ofiar i Świadków Przemocy”, którego realizacja została zaplanowana na lata 2018-2019. Kolejne konferencje odbywały się już w stolicach państw partnerskich uczestniczących w projekcie na Litwie, Łotwie oraz w Niemczech.

Podobnie jak w Polsce, tak i tam dyskutowano o różnicach w sposobie rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie w poszczególnych krajach oraz wymieniano się spostrzeżeniami, uwagami i doświadczeniami z zakresu tematyki programu.

Podczas prezentacji multimedialnych przedstawiano problematykę dotyczącą zjawisk przemocy z uwzględnieniem związków między cudzoziemcami, współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi oraz działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe w celu ochrony osób doznających przemocy i świadków przed ewentualnym działaniem osoby stosującej taką przemoc.

W ramach programu dla policjantów realizujących jego założenia w codziennej służbie zarówno na terenie działania KSP, jak i w krajach partnerskich uczestniczących w konferencji zostało zakupione podstawowe wyposażenie do udzielania pomocy przedmedycznej oraz 7 tysięcy kolorowych kocyków, które są  używane podczas interwencji domowych, gdzie ofiarami bądź świadkami przestępstwa są dzieci.

Wczoraj uczestnicy konferencji ponownie spotkali się w Warszawie. Powitał ich gospodarz spotkania a zarazem koordynator projektu, Komendant Rejonowy Policji Warszawa I inspektor Sławomir Piekut. Podczas eventu podsumowującego projekt, jego uczestnicy w trakcie dyskusji wracali do konferencji w poszczególnych krajach i ustaleń, jakie zapadły w kwestiach dodatkowych możliwości wyjścia naprzeciw osobom potrzebującym pomocy w nagłych sytuacjach, kiedy dochodzi do przemocy domowej.

W trakcie spotkania Komendant Rejonowy Policji Warszawa I inspektor Sławomir Piekut zaprezentował gościom nowe, niezwykle potrzebne, praktyczne i skuteczne „narzędzie”, które będzie służyło potencjalnym świadkom i ofiarom przemocy w rodzinie, a mianowicie aplikację mobilną pn.”Twój Parasol”.  

To bezpłatna aplikacja, dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.

Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach związanych z przemocą do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość dyskretnego kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach.

Aplikacja jest do pobrania na Google Play i Apple Store po wyszukaniu „Twój Parasol” lub za pomocą kodów QR.

Na zakończenie eventu partnerom projektu przekazano broszury i ulotki nawiązujące do realizowanego programu  oraz kocyki potrzebne podczas interwencji, gdzie ofiarami bądź świadkami przestępstwa są dzieci. Nie mogło oczywiście zabraknąć także czasu na pytania skierowane do twórców aplikacji, jak i rozmowy w kuluarach.

nadkom. Robert Szumiata/ea

 

 

 

 

 

 • „Efektywna Policja-ochrona ofiar i świadków przemocy” – Podsumowanie projektu
 • „Efektywna Policja-ochrona ofiar i świadków przemocy” – Podsumowanie projektu
 • „Efektywna Policja-ochrona ofiar i świadków przemocy” – Podsumowanie projektu
 • „Efektywna Policja-ochrona ofiar i świadków przemocy” – Podsumowanie projektu
 • „Efektywna Policja-ochrona ofiar i świadków przemocy” – Podsumowanie projektu
 • „Efektywna Policja-ochrona ofiar i świadków przemocy” – Podsumowanie projektu
 • „Efektywna Policja-ochrona ofiar i świadków przemocy” – Podsumowanie projektu
 • „Efektywna Policja-ochrona ofiar i świadków przemocy” – Podsumowanie projektu
 • „Efektywna Policja-ochrona ofiar i świadków przemocy” – Podsumowanie projektu
 • „Efektywna Policja-ochrona ofiar i świadków przemocy” – Podsumowanie projektu
 • „Efektywna Policja-ochrona ofiar i świadków przemocy” – Podsumowanie projektu
 • „Efektywna Policja-ochrona ofiar i świadków przemocy” – Podsumowanie projektu
Powrót na górę strony