Aktualności

Policjanci rozmawiali z młodzieżą o jej bezpieczeństwie

Data publikacji 06.03.2024

W trosce o bezpieczeństwo uczniów Policjanci zajmujący się Prewencją Kryminalną przeprowadzili kolejne multimedialne zajęcia profilaktyczne. Tym razem Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie przy ul. Stawki 10.

Policjanci ze Śródmieścia prowadzą systematyczne zajęcia, podczas których rozmawiają z dziećmi i młodzieżą o ich codziennym bezpieczeństwie. Tym razem Policjanci spotkali się z uczniami w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie przy ul.  Stawki 10.

Zajęcia przeprowadzone zostały przez Policjanta z Zespołu Prewencji Kryminalnej podkom. Adama Ziembę przy współpracy z Dzielnicowym KRP Warszawa I mł. asp. Rafałem Jonczakiem.

Dotyczyły one odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz cyberprzemocy i cyberprzestępczości. Policjanci wyjaśnili uczniom klas I, jakie zmiany nastąpiły w Ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o Wspieraniu i Resocjalizacji Nieletnich oraz za jakie czyny odpowiadają po ukończeniu 13 roku życia. 

W dalszej części zajęć młodzież obejrzała film profilaktyczny o nazwie "Cyberprzemoc" i dowiedziała się jak niewłaściwe zachowania "w sieci" mogą skutkować odpowiedzialnością prawną w świecie realnym. Młodzież poznała definicję przemocy oraz cyberprzemocy, a także otrzymała wsparcie informacyjne w postaci plakatu i ulotek opracowanych w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji.

Zawierają one informacje o numerach telefonów obsługiwanych przez instytucje udzielające wsparcia oraz pomocy młodym ludziom.  Młodzież chętnie opowiadała o swoich spostrzeżeniach oraz dzieliła się posiadaną wiedzą.

podinsp. Robert Szumiata

 

 

 

 

 

  • Policjanci rozmawiali z młodzieżą o jej bezpieczeństwie
  • Policjanci rozmawiali z młodzieżą o jej bezpieczeństwie
  • Policjanci rozmawiali z młodzieżą o jej bezpieczeństwie
Powrót na górę strony