Aktualności

Bezpieczny Pieszy

Data publikacji 06.03.2023

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w dniach 6 – 7 marca 2023 roku przeprowadzają wzmożone działania prewencyjno – kontrolne, których głównym celem jest POPRAWA stanu BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH w garnizonie stołecznym. Eliminowanie naruszeń powodowanych przez uczestników ruchu drogowego w relacji kierujący pojazdem – pieszy, ma wpływ na bezpieczeństwo…

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji przez dwie doby przeprowadzają wzmożone działania, które mają na celu poprawę stanu bezpieczeństwa pieszych w garnizonie stołecznym. Dziś PRZEDE WSZYSTKIM W REJONACH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH, mundurowi reagują na wszystkie wykroczenia, m.in. na nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzanie lub omijanie pojazdu, przekraczanie dopuszczalnej prędkości, bądź też niezatrzymanie przed sygnalizatorem nadającym sygnał czerwony. Nic nie umknie policyjnym załogom wyposażonym w wideo rejestratory i drony...

 

 

Pamiętajmy natomiast, że do zdarzeń drogowych
dochodzi także z winy pieszego i jego niewłaściwego zachowania na drodze.
Dlatego tak ważne jest PRZESTRZEGANIE obowiązujących PRZEPISÓW
przez WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW RUCHU.

Powrót na górę strony