Aktualności

Policjanci rozmawiali z wolontariuszami WOŚP o bezpieczeństwie podczas kwestowania

Data publikacji 28.01.2023

Policjanci ze śródmiejskiego Zespołu do spraw Prewencji Kryminalnej spotkali się z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr. 16 w Warszawie. Tematem spotkania były zasady bezpieczeństwa jakie trzeba zachować podczas zbiórki pieniędzy na rzecz WOŚP.

Policjanci rozmawiali z grupą kilkudziesięciu osób z klas od I do VIII. Takie spotkania policjantów z uczniami odbywają się co roku przed każdym finałem WOŚP. Policjanci tłumaczyli wolontariuszom jakich miejsc trzeba unikać podczas kwestowania, w ilo osobowych grupach najbezpieczniej zbierać pieniądze, ostrzegali przed pozostawianiem puszek bez opieki, a jeśli dojdzie do kradzieży do kogo i pod jaki numer dzwonić.

Policjanci wspomnieli o przestrzeganiu podstawowych zasad ruchu drogowego podczas zbiórki pieniędzy. Dzieci chętnie zadawały pytania i dzieliły się z policjantami posiadaną już wiedzą.

podinsp. Robert Szumiata

  • Policjanci rozmawiali z wolontariuszami WOŚP o bezpieczeństwie podczas kwestowania
  • Policjanci rozmawiali z wolontariuszami WOŚP o bezpieczeństwie podczas kwestowania
  • Policjanci rozmawiali z wolontariuszami WOŚP o bezpieczeństwie podczas kwestowania
Powrót na górę strony