Aktualności

Szkolimy się, aby ratować życie innym

Data publikacji 10.08.2022

Mając na uwadze potrzebę stałego nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności policjantów oraz pracowników cywilnych z zakresu niesienia pierwszej pomocy w nagłych sytuacjach, w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I prowadzony jest cykl szkoleń w tym zakresie. Skorzystać może każdy kto chciałby podnieść swoje kwalifikacje lub nauczyć się takiej formy niesienia pomocy.

Uczestnicy szkoleń mają okazję nie tylko porozmawiać z wykfalifikowanym instruktorem i posiąść wiedzę teoretyczną, ale co najważniejsze poćwiczyć na specjalnym fantomie i przekonać się jak to wszystko wygląda od strony praktycznej. Dzięki środmiejskiej delegaturze Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, która udostępniła nam niezbędny sprzęt, można było poczuć ile wysiłku wkłada ratownik udzielając pomocy osobie poszkodowanej, i jak ważny jest każdy szczegół przy niesieniu takiej pomocy.

Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie takimi szkoleniami i potrzebę posiadania takich umiejętności w codziennej służbie, będą one prowadzone w naszej jednostce w sposób cykliczny przez kolejne miesiące.

podinsp. Robert Szumiata

  • Szkolimy się, aby ratować życie innym
  • Szkolimy się, aby ratować życie innym
  • Szkolimy się, aby ratować życie innym
  • Szkolimy się, aby ratować życie innym
  • Szkolimy się, aby ratować życie innym
  • Szkolimy się, aby ratować życie innym
Powrót na górę strony